Sociální služby

Sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., jehož zřizovatelem je Svaz tělesně postižených v ČR z.s., krajská organizace Moravskoslezského kraje.

Adresa Centra: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava
Ředitel Centra: Ing. Libor Schenk
Telefon: 596 115 318
IČ: 26593548
Web: www.czp-msk.cz

Sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím detašovaných pracovišť, a to v Bruntále, Frýdku Místku, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

Detašované pracoviště Bruntál:
Dr. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
Telefon: 554 718 068
e-mail: czp.bruntal<zavinac>czp-msk.cz
Poskytované služby: Poradna pro osoby se zdravotním postižením a půjčovna kompenzačních pomůcek.

Detašované pracoviště Frýdek Místek:
Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek Místek
Telefon: 558 431 889
e-mail: czp.fm<zavinac>czp-msk.cz
Poskytované služby: Poradna pro osoby se zdravotním postižením.

Detašované pracoviště Nový Jičín:
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 709 403
e-mail: czp.novyjicin<zavinac>czp-msk.cz
Poskytované služby: Občanská poradna, poradna pro osoby se zdravotním postižením, půjčovna kompenzačních pomůcek.

Detašované pracoviště Opava:
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
e-mail: czp.opava<zavinac>czp-msk.cz
Poskytované služby: Poradna pro osoby se zdravotním postižením, půjčovna kompenzačních pomůcek.

Detašované pracoviště Ostrava:
Bieblova 3, 702 00 Ostrava
Telefon: 596 115 318
e-mail: czp.ostrava<zavinac>czp-msk.cz
Poskytované služby: Poradna pro osoby se zdravotním postižením, půjčovna kompenzačních pomůcek.

Všechna detašovaná pracoviště poskytují osobní asistenci. Podrobné informace o činnosti a poskytovaných službách jednotlivých detašovaných pracovišť najdete na webových stránkách: www.czp-msk.cz