Euroklíče

Historie projektu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nazvaného "Euroklíč" je více než dvacetiletá. "Euroklíč je skvělou pomůckou především při cestování lidí se zdravotním postižením. Dává jim jistotu při cestování nejen v cizích zemích, ale i u nás.

Cílem mezinárodního projektu "Euroklíč" je vytvořit síť jednotně přístupných sociálních zařízení (WC, umývárny) a technických kompenzačních zařízení (výtahy, svislé schodišťové plošiny).

Podmínkou je, že zájemce musí být držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P.

Euroklíč v Moravskoslezském kraji

Nabídka NRZP - regionální pracoviště Ostrava
Více informací naleznete zde.

Seznam přístupných míst

Seznam přístupných míst s toaletami, výtahy či plošinami osazenými Eurozámky naleznete zde.