Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek STP v ČR, z.s. krajská organizace MS kraje, 30. dubna 3, Mor. Ostrava

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. touto službou - půjčováním kompenzačních pomůcek - vychází vstříc potřebám zdravotně postižených občanů, kteří se dostali do situace, kterou potřebují okamžitě řešit.

Právě pro tyto nenadálé případy je pro Vás otevřena naše půjčovna, která Vám pomůže překlenout dobu potřebnou k vyřízení té či oné pomůcky přes Vaši zdravotní pojišťovnu, popř. nabídne zapůjčení pomůcky na dobu nezbytně nutnou.

Seznamte se prosím s půjčovním řádem půjčovny Praha - Karlín pobočka Ostrava

  • Půjčovatel STP v ČR, z.s., krajská organizace MS kraje, 30. dubna 3, Mor. Ostrava seznámil vypůjčitele s pořizovací cenou a názorně mu předvedl způsob obsluhy kompenzační pomůcky (týká se všech kompenzačních pomůcek, které STP v ČR, o.s. půjčuje).
  • Kompenzační pomůcka se zapůjčuje na dobu sjednanou ve smlouvě o zapůjčení.
  • Vypůjčitel je povinen hradit půjčovateli poplatek ve výši určené ve smlouvě o zapůjčení jako poplatek na opravu a udržování kompenzačních pomůcek v dobrém technickém stavu.
  • Pokud bude pomůcka vrácena v kratší době, než bylo sjednáno ve smlouvě, bude vypůjčiteli vrácena částka, o kterou se poplatek sníží.
  • Při překročení dohodnuté zapůjční doby bude účtován poplatek vyšší o počet dnů, který tuto dobu překročil. Zároveň bude účtován poplatek z prodlení ve výši 700,00 Kč za každý i započatý měsíc.
  • Vypůjčitel plně odpovídá za vypůjčenou kompenzační pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, je povinen udržovat pomůcku v čistotě a zacházet s ní s péčí řádného hospodáře. V případě poškození kompenzační pomůcky vinou vypůjčitele je tento povinen uhradit veškeré náklady na její opravu, včetně přepravy tj. dovozu a odvozu, kdy bude účtována částka ve výši 17,00 Kč/1 km.
  • V případě vrácení znečištěné kompenzační pomůcky má pracovník půjčovatele právo žádat na vypůjčiteli poplatek ve výši 200,00 Kč za vyčištění.
  • Vypůjčitel nesmí kompenzační pomůcku bez písemného souhlasu půjčovatele půjčit třetí osobě, nesmí pomůcku prodat nebo jakýmkoliv způsobem zcizit. V případě ztráty, prodeje nebo jakéhokoliv zcizení je vypůjčitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu a v ceně, se kterou byl při zapůjčení seznámen.
  • U elektrického vozíku nebo jiné kompenzační pomůcky na elektrický pohon, je vypůjčitel povinen dobíjet baterie a provádět případnou příslušnou údržbu dle pokynů pracovníka půjčovny. Vozík není určen k terénním jízdám.
  • Vypůjčitel zaplatí zálohu 1000,- Kč při zapůjčení mechanického vozíku, 2.000,- Kč při zapůjčení el. vozíku nebo nájezdových ramp. Hotely, organizace, cestovní kanceláře a ostatní platí jednotnou cenu bez ohledu na typ pomůcky 100,- Kč na den a 5000,- Kč zálohu.

Otvírací doba s platností od 1.1.2014:
Středa 9.00 - 16.00 hodin
Čtvrtek 9.00 - 16.00 hodin
V případě jiného dne po telefonické domluvě.

Kontaktní osoba: Dalibor Přeček
Telefon: 733 332 734
E-mail: stpvcr<zavinac>seznam.cz
Číslo účtu: 169081467/0300

Půjčovní řád půjčovny Ostrava a smlouvu o zapůjčení si můžete prohlédnout zde.


Seznam kompenzačních pomůcek půjčovny Ostrava + servisní poplatek + vratná záloha

 Typ pomůckyCena den/měsícVratná záloha
Mechanický vozík do 120 kg10,-/300,-500,-
Mechanický vozík vhodný i pro děti10,-/300,-500,-
Chodítko čtyřkolové skládací5,- / 150,-200,-
Chodítko čtyřkolé s opěrkou5,-/150,-200,-
Chodítko skládací čtyřkolé s nastavitelnou opěrkou pod paži5,-/150,-200,-
Chodítko čtyřkolé s nastavitelnou opěrkou pod ruce5,-/150,-200,-
Antidekubitní matrace SKP0058,-/240,-200,-
Toaletní židle pevná BME 6675,-/150,-0,-
Toaletní židle na kolečkách5,-/150,-0,-
Antidekubitní podložka - sedačka3,-/90,-0,-
Sprchová sedačka3,-/90,-0,-
Vanová sedačka3,-/90,-0,-
Nájezdová rampa R-1505,-/150,-500,-
Nájezdová rampa R-2005,-/150,-500,-

Servisní poplatek je platný pro jednotlivce.

Hotely, organizace, cestovní kanceláře a ostatní právnické osoby platí jednotnou výši servisního poplatku bez ohledu na typ pomůcky 100,- Kč na den a jednorázovou vratnou zálohu 5 000 Kč.
Seznam pomůcek a výše servisního poplatku jsou platné od 1. ledna 2011.