Služby

Poskytované služby

 • základní poradenství
 • školící a vzdělávací akce
 • realizace projektu na regionální úrovni financovaných ze zdrojů krajského úřadu MS kraje
 • půjčovna kompenzačních pomůcek
 • rekondiční a rehabilitační pobyty pro postižené občany na horních a dolních končetinách
 • cvičení pro zdravotně postižené
 • volnočasové aktivity

Popis poskytovaných služeb

 • informace o vašich základních právech a povinnostech, zejména v souvislosti s poskytovanými sociálních služeb a podle potřeby i o jiných formách pomoci
 • informace o řešení vaší nepříznivé situaci
 • informace o příspěvku na péči v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách
 • aktuální pomoc při řešení konkrétních situací (odvolací řízení, sepsání žádostí, intervence na úřadech aj.)
 • pomoc při řešení nepříznivých situací osob se zdravotním postižením