Základní informace

Cílem činnosti Krajské organizace STP je prosazování a naplňování zájmů a potřeb tělesně postižených osob v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na území Moravskoslezského kraje.

Krajská organizace kraje Moravskoslezského zejména poskytuje odborné a základní sociální poradenství, navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch tělesně postižených osob, zabezpečuje spolupráci s jinými organizacemi ZP, zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost, vydává neperiodické tiskoviny a publikace, pořádá školení a semináře, rekondiční pobyty pro tělesně postižené občany, případně další akce.


» Stanovy STP v ČR, z.s. (dokument ve formátu PDF)
» Výroční zprávy